Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
4,6 stjerner på TrustPilot

OUTPLACEMENT

trivsel, coaching og stresshåndtering

Hvad er digital outplacement?

Digital outplacement fungerer som bindingsled mellem den opsagte og arbejdsgiveren. Vores arbejde består i, at hjælpe den opsagte hurtigt videre uden nogen dårlige oplevelser. 
Vi starter processen ved, at skabe indblik i den pågældende medarbejder. Hvor er medarbejderen følelsesmæssigt,- og hvor skal vedkommende hen? 

Vores konsulenter er rustet på til, at udføre topprofessionel coaching, rådgivning, samt afvikling af nye karriereveje, for den opsagte. Enhver case der lander på vores skrivebord, bliver behandlet individuelt og ud fra en udarbejdet konklusion, vurderer vi hvilken konsulent, der er mest egnet til opgaven. 

Individuel sparring med fokus på den enkelte

Alle outplacement-forløb er individuelle. Forløbet påbegyndes med en test, der fortæller os, hvor den pågældende person står. 
Ud fra resultatet af denne test udarbejder vi et forløb, der udformes individuelt. Ydermere finder vi den rette konsulent til den pågældende sag for at afspejle karaktererne bedst muligt. På denne måde skaber vi hurtige, effektive og vedholdende resultater og sikre hermed en succesfuld genplacering for både virksomhed og medarbejder. Vi sikrer altså, at alle kommer bedst muligt videre. 

De resterende medarbejdere

Nogle gange bliver virksomheder nødt til at opsige flere medarbejdere. Det kan om nødvendigt resultere i, at de resterende også har brug for støtte. De blivende medarbejdere kan efter opsigelser frygte for deres egen fremtid. Det er altid vigtigt at have fokus på sådanne medarbejdere for at hjælpe dem bedst muligt.
Med henblik på virksomhedens helhed er det vigtigt at få samlet trådene igen. En virksomhed bliver hurtig en uoverskuelig og medtaget arbejdsplads, hvis ikke sådanne forløb bliver håndteret professionelt. 

Hvad indeholder et digitalt outplacement-forløb?

I dette skema kan du se indholdet for vores outplacement-forløb. Nedenfor skemaet kan du få yderligere informationer om hvert punkt vi vil gennemgå. Er du arbejdsgiver, kan du ligeledes få et indblik i hvordan vi håndterer dine opsagte.

Vi vil gerne gribe dine opsagte, før skaden er sket. For at kunne give dem den bedstmulige behandling, laver vi en motiverende test. På den måde får vi svar på hvordan vi griber situationen an, så forløbet kan gå mest muligt glidningsfrit. 

Ydermere lære vi den opsagte, at kende på andre grundlag, således vores job bliver lettere og vi tilmed kan tilbyde den bedste service for den enkelte.

Fra sidste punkt hvor vi kommer ind under det coaching-mæssige, skal vi nu til, at kigge på det erhvervsmæssige. Vores største ambition er, at du får mest mulig ud af dit forløb hos os og derfor bliver vi nødt til, at forholde os aktive. Jo længere du går ledig og ikke er beskæftiget, jo sværere er det, at komme tilbage igen – og vi vil IKKE tabe dig! Vi er her for at styrke, støtte og vejlede dig og vi ved af erfaring, at tingene bliver nødt til, at holdes ved lige for ikke, at blive for sværere.

Her går vi ind og laver noget motivation omkring jobsøgningen. Ydermere får vi kigget på et mål. Vi skal sammen finde et mål der dels er realistisk, men lige så meget som er noget, hvor du hele tiden føler, at det går i et tilpas tempo og ikke har den effekt, at du bliver stresset.

På dette stadie skulle vi meget gerne allerede have kigget på nogle jobsopslag, der matcher dig. Har du brug for hjælp til den skriftlige del, sender vi dig noget materiale og derudover klæder vi dig på til den endelige samtale. Det vigtigste er, at du får selvtilliden, modet og styrken tilbage igen og det håber vi, at du får igennem os. Vi har ikke tænkt os, at slippe dig og du vil modtage den hjælp du får brug for.

Fordelene ved professionel genplacering

Outplacement fordele - JS Jobsparring

Den helt rigtige rådgiver for dig

Outplacement, den rette konsulent - JS Jobsparring

Din personlige rådgiver følger dig igennem hele processen. Det er derfor utrolig vigtigt at finde den konsulent, der matcher din opgave og virksomhed bedst. Det gør vi en stor opgave ud af for at sikre, at de mest kompetente konsulenter på området indgår der, hvor de er mest nyttige. 

Hovedformålet er at skabe tillid, troværdighed og fremdrift. Ydermere er vi meget resultatorienteret og lægger meget vægt på, at tiden skal benyttes konstruktivt – både for os og jer.

Alle vores konsulenter arbejder ud fra den præmis, at den enkelte skal føle sig set, hørt og forstået. Det handler om, at få den opsagte til at genvinde troen på sig selv. 

Dette resultat opnår vi bedst, når der er et godt samarbejde mellem konsulent og kunde. Derfor vil du opleve, at du får én konsulent tildelt, som matcher dit behov. Denne vil være din faste samarbejdspartner gennem hele processen.