Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
4,6 stjerner på TrustPilot

OUTPLACEMENT

trivsel, coaching og stresshåndtering

Hvad er digital outplacement?

Digital outplacement fungerer som bindingsled mellem den opsagte og arbejdsgiveren. Vores arbejde består i, at hjælpe den opsagte hurtigt videre uden nogen dårlige oplevelser. 
Vi starter processen ved, at skabe indblik i den pågældende medarbejders ønsker og talentprofil, så vi effektivt kan spore os ind på den mest optimale støtte.

Vores konsulenter er rustet til at udføre topprofessionel coaching, rådgivning, samt vejledning til opsagte, så de hurtigere kommer nærmere deres næste job. Enhver case der lander på vores skrivebord, bliver behandlet individuelt, hvilket betyder at vi altid tildeler den konsulent til opgaven, som bedst matcher den konkrete opgave.

Individuel sparring med fokus på den enkelte

Alle outplacement-forløb er individuelt tilrettelagte, men forløbet påbegyndes altid med en talenttest, der bl.a. fortæller os, hvad der motiverer den enkelte, og hvilke jobplaceringer der vil give medarbejderes størst succes i det nye job
Ud fra resultatet af denne test skræddersyr vi et outplacementforløb. Ydermere finder vi den rette konsulent til den pågældende sag for at afspejle karaktererne bedst muligt. På denne måde skaber vi hurtige, effektive og vedholdende resultater og sikrer hermed en succesfuld genplacering for både virksomhed og medarbejder. Vi sikrer altså, at alle kommer bedst muligt videre. 

De resterende medarbejdere

Nogle gange bliver virksomheder nødt til at opsige flere medarbejdere. Det kan om nødvendigt resultere i, at de resterende også har brug for støtte. De blivende medarbejdere kan efter opsigelser frygte for deres egen fremtid. Det er altid vigtigt at have fokus på sådanne medarbejdere for at hjælpe dem bedst muligt.
Med henblik på virksomhedens helhed er det derfor vigtigt at få samlet trådene igen. En virksomhed bliver hurtig en uoverskuelig og medtaget arbejdsplads, hvis ikke sådanne forløb bliver håndteret professionelt. Denne støtte tilbyder vi også.

Hvad indeholder et digitalt outplacement-forløb?

Her kan du se indholdet af vores outplacement-forløb. Nedenfor skemaet kan du få yderligere informationer om hvert punkt vi vil gennemgå. Er du arbejdsgiver, kan du ligeledes få et indblik i hvordan vi håndterer dine opsagte.

Vi vil gerne gribe dine opsagte, før skaden er sket. For at kunne give dem den bedst mulige behandling, laver vi en talenttest. På den måde får vi svar på hvordan vi griber situationen an, så processen kan forløbe så som glidningsfrit muligt. 

Herudover lærer vi den opsagte medarbejder, at kende på andre grundlag, således at vores job bliver lettere og vi tilmed kan tilbyde den bedste service for den enkelte.

Fra sidste punkt hvor vi kommer ind under det coaching-mæssige, skal vi nu til, at kigge på det erhvervsmæssige. Vores største ambition er, at du får mest mulig ud af dit forløb hos os, og derfor bliver vi nødt til, at forholde os aktivt. Jo længere du går ledig og ikke er beskæftiget, jo sværere siger statistikken, at det bliver komme tilbage igen – og vi vil IKKE tabe dig! Vi er her for at styrke, støtte og vejlede dig, og vi ved af erfaring, at tingene bliver nødt til, at holdes ved lige for ikke, at blive for sværere.

Derfor går vi ind og kigger på dine motivationsfaktorer i forhold til dit arbejde. Fordi disse også skal være dækkede i din kommende job, og derfor er relevante for den aktuelle jobsøgningen. Herudover vil vi lave en målafklaring. Sammen vil vi finde et mål der både er realistisk og motiverende, og afstemmer hele processen med dit ønskede tempo, så processen får størst mulig effekt. Det er stort set altid forbundet med stress at blive opsat, derfor gennemgår vi også din stressprofil, som en del af processen, så du kan klædes bedst muligt på til at komme godt igennem det skift du står overfor.

På dette stadie skulle vi meget gerne allerede have kigget på nogle jobsopslag, der matcher dig. Vi hjælper dig med at sætte ansøgning og CV professionelt op. Desuden vil afsætte i talenttesten muliggøre, at vi kan bistå dig med at skrive en knivskarp ansøgning, så din nye arbejdsgiver på forhånd har et nuanceret indblik i hvad det er for en medarbejder han/hun får. Dette tilbyder vi som det eneste firma.

Vi klæder dig også på til din næste jobsamtale. Det er vigtigt for os, at du med en høj selvtillid, mod og styrke lander dit næste job, og det håber vi, at du får igennem os. Vi har ikke tænkt os, at slippe dig på noget tidspunkt i processen. Med os i ryggen, vil du modtage den hjælp du får brug for.

Fordelene ved professionel genplacering

Outplacement fordele - JS Jobsparring

Den helt rigtige rådgiver for dig

Outplacement, den rette konsulent - JS Jobsparring

Din personlige rådgiver følger dig igennem hele processen. Det er derfor utrolig vigtigt at finde den konsulent, der matcher din opgave og virksomhed bedst. Det gør vi en stor opgave ud af for at sikre, at de mest kompetente konsulenter på området indgår der, hvor de er mest nyttige. 

Hovedformålet er at skabe tillid, troværdighed og fremdrift. Ydermere er vi meget resultatorienterede og lægger stor vægt på, at tiden skal benyttes konstruktivt – af os og jer. Derfor tilbyder vil alle vores ydelser som online forløb, så du ikke skal spilde unødig tid på at køre ud efter den håndsrækning du behøver.

Alle vores konsulenter arbejder ud fra den præmis, at den enkelte skal føle sig set, hørt og forstået. Det handler om, at få den opsagte til at genvinde troen på sig selv og komme hurtigt og effektivt videre.

Dette resultat opnår vi bedst, når der er et godt samarbejde mellem konsulent og kunde. Derfor vil du opleve, at du får én konsulent tildelt, som matcher dit behov. Denne vil være din faste samarbejdspartner gennem hele processen.